Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

RSH Premium Engineering Oy, Nupputie 16, 13300 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö: Ron Hämäläinen, 0400 895 777, info@rsh.company

Verkkosivusto: http://www.e-sport.company

Rekisterin nimi

RSH e-Sport Companyn (aputoiminimi) asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käytön peruste on asiakassuhteen hoitaminen, verkkokauppamyyntiin liittyvien velvoitteiden täyttäminen, yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi (asiakkaan suostumuksella).

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennettavat tiedot voivat sisältää seuraavia: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisterinpitäjä ei käsittele luottokortti- tai muita vastaavia maksutietoja. Maksunvälittäjänä toimii Paytrail Oyj.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta esimerkiksi tämän verkkosivuston lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, blogikommenteista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen säännönmukaiset luovutukset voivat sisältää asiakkaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen luovutuksen ulkopuoliselle rahdinkuljettajalle verkkokauppatilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Tietoja ei luovuteta EU-/EEA-alueen ulkopuolelle. Näistä luovutuskäytännöistä voidaan poiketa jos viranomaistaholla on lakiin perustuva oikeus näitä tietoja vaatia.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti erityisvarmoin salasanoin ja palomuurein. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoja säilytetään toistaiseksi asiakassuhteen hoidon varmistamiseksi, kuitenkin senhetkisen lainsäädännön vaatimalla tavalla ja poistetaan jos rekisteröity niin vaatii.

Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja poisto

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niiden oikaisua tai vaatia tietojensa poistamista rekisteristä, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tämän verkkosivuston keräämät tiedot

Kommentit

Jos sivuston vierailija kommentoi jotakin tämän sivuston julkaisua, kommentti tallennetaan. Samalla talteen jää tieto vierailijan IP-osoitteesta ja tämän käyttämästä selainohjelmistosta. Näitä tietoja käytetään roskapostin välttämiseksi. Jos vierailijalla on käytössään Gravatar-palvelu, järjestelmä voi lähettää vierailijan sähköpostiosoitteen sisältävän, anonymisoidun tietueen Gravatar-palveluun. Gravatarin tietosuojakäytännöt löydät täältä: https://automattic.com/privacy/.

Kuvat ja media

Jos lataat kuvia tälle sivustolle, vältä upotettuja paikkatietoja sisältävien kuvien lataamista (EXIF GPS). Muut sivustolla vierailevat saattavat saada ladattua paikkatietoa näistä kuvista.

Evästeet

Jos kommentoit jotain tällä sivustolla olevaa julkaisua, voit halutessasi tallentaa nimesi, sähköpostiosoitteesi ja verkkosivusi evästeisiin. Näitä evästeitä käytetään käytön helpottamiseksi ettei sinun tarvitse täyttää tietoja uudestaan aina kun haluat kommentoida julkaisua. Edellä mainitut evästeet poistuvat automaattisesti vuoden kuluttua.

Jos vierailet kirjautumissivulla, selaimeesi asennetaan väliaikainen eväste jolla varmistetaan salliiko selaimesi evästeiden käytön. Tämä eväste ei sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja ja se poistuu automaattisesti kun suljet selaimen. Kun olet kirjautunut sisään, selaimeesi asennetaan muutamia evästeitä, joihin on tallennettu tietoja sisäänkirjautumisestasi ja ruutuvalinnoista. Sisäänkirjautumisen evästeet säilyvät kahden päivän ajan ja ruutuvalintojen evästeet yhden vuoden ajan.

Tällä sivustolla käytetään Google Analytics -evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi ja sivuston kehittämiseksi. Evästeitä voidaan käyttää myös kohdennetumman markkinoinnin toteuttamiseksi. Google Analytics -palvelun tietosuojakäytännöistä voit lukea täältä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Scroll to Top